contact    
   

coma treatment or movement
B o o k s for sale


 
   

healing polarity integration - THERAPY


 
    wachkoma coma patient treatment behandeling in beweging


Boekjes te koop - Bücher zu verkaufen - Books for sale


Nederlandse boekjes:

Alle boekjes zijn A6-formaat en hebben coma als thema. Zij zijn geschreven om een zicht te geven op het coma van het algemeen dagelijks leven en hoe dat het eigen gedrag beïnvloedt. Tevens wordt de link gelegd naar de behandeling, zoals die aan patiënten in coma gegeven wordt.
De prijzen van de boekjes zijn minimum prijzen. U kunt naar behoefte meer betalen.
De opbrengst van de boekjes wordt gebruikt woor het schrijven van vakboeken over de genezing ondersteunende behandeling van de patiënt in coma, de autist en de depressieve mens, waarbij ervaringen de basis van de therapie zijn.

Nederlandse boekjesDeutsche Büchlein:

Alle Büchlein haben A6-Größe und das Wachkoma als Thema. Sie sind geschrieben um Ein Sicht zu geben auf das Wachkoma des Allgemeinen Täglichen Leben und wie dieses das eigene Verhalten beeinflußt. Dazu wird die Verbindung gelegt zu der Behandlung, so wie sie an Patienten im Wachkoma gegeben wird.
Die Preise der Büchlein sind Minimal Preise. Sie dürfen nach Bedürfnis mehr bezahlen.
Der Erlös der Büchlein wird benutzt um Fachbücher zu schreiben über die Heilung unterstützende Behandlung von dem Patient im Wachkoma, dem Autist und dem depressiven Mensch, wobei Erfahrungen der Basis formen von der Therapie.

Deutsche Büchlein


English small books:

All books are A6 and the theme is coma. The small books are written to give a view on the coma of daily life and how that influences the own behaviour. In the mean time the connection to the treatment the way it is given to patients in coma, is made.
The prices are minimum prices. You can pay more if you feel the need to that.
The money that is paid for the small books will be used to write about the healing stimulating treatment of the patient in coma, autistic people and depressiv people, based on experiences.

English small books

 
         
      home hpi-NETWORK  
         
     
Deze korte verhaaltjes
zijn geschreven om te informeren
hoe het coma opgeheven kan worden.