deutsche flagge  Deutsch     english flag  English     nederlandse vlag  Nederlands     contact    
   

coma behandeling of beweging
G e l d - Brandenburg spende.de


     
     

healing polarity integration - THERAPY


     
    wachkoma coma patient treatment behandeling in beweging


Het bericht

Samen zijn we sterk en hoeven we minder belasting te betalen. Want door jouw geld en mijn onkosten samen te voegen, is alles aftrekbaar en hoef jij niet zo veel belasting te betalen.

Je moet dan wel geld hebben om uit te geven. De minimumleider, die bang is om geld uit te geven, ontdekt, hoe rijk hij is, als hij geen geld meer heeft.

Eindelijk kan hij zich in auto met chauffeur rond laten rijden. De ene keer is het een elektro auto, die niet meer dan 350 kilometer aktie radius heeft, een andere keer is het een porche of een jaguar.

De rolls-roys chauffeur is nog niet gestopt om deze minimumleider een stukje op weg te helpen. Het is dan ook heel bijzonder, om iemand een stukje op weg te helpen.

De meeste mensen willen vrij zijn en zelfstandig en daar hoort dan bij, dat men alles in zijn uppie doet.

Dus de nacht wordt niet gebruikt om te slapen, maar om te werken, want dan zijn de mensen, die zich overal mee bemoeien, in coma.

De mensen, die altijd de anderen de schuld geven, moeten schuld bekennen omd ervoor te zorgen, dat de ander geen schuld meer heeft.

Schuld gevoelens worden altijd gebruikt om af te schuiven, waardoor men de eigen verantwoording niet meer neemt en dus schuld krijgt.

Want door het afschuiven van de verantwoording zullen geen veranderingen, die men zich wenst, kunnen optreden. Behalve, als er autisten mee gemoeid zijn.

Die lopen vaak voor op alles en organiseren dus cursussen, die pas over 3 of 4 jaar gegeven kunnen worden, omdat dan pas de leraren zo ver zijn, dat zij met elkaar willen samenwerken.

Mensen, die altijd gedwongen werden, al dan niet door hun schuldgevoel of het gevoel niets waard te zijn, samen te werken met mensen, die ze wel konden schieten, zullen heel veel tijd nodig hebben om te willen samenwerken.

En samenwerking is nodig om de wereld te verbeteren. Degene, die zich veranderd heeft en daardoor door al zijn vrienden de deur uitgestuurd wordt, waarbij klip en klaar gezegd wordt, dat geen contact meer gewenst is, zal aan zichzelf gaan twijfelen.

Behalve, als hij door al dit wegsturen, andere wegen inslaat. Dat moet hij wel, als hij nog in beweging wil zijn.

En ook, als hij tot rust wil komen en eens lekker wil dromen over hoe het ook zou kunnen.

De mens heeft heel veel in zijn mars, ook, wanneer hij niet van mars houdt, maar hij moet wel blijven marcheren om te merken, dat hij in beweging is.

Of hij moet een andere beweging ontdekken, die hem in beweging houdt. Degene, die alleen nog maar uitgeput van zijn werk komt en na het eten in bed gaat slapen, zal op die manier moeilijk zijn leven kunnen veranderen.

De slaap, die in het mentale coma optimaal is, kan genezend zijn, maar is dat niet voor mensen, die niet kunnen bewegen.

De mens, die door een jeugdtrauma gestopt is met bewegen en alsmaar dit trauma te hulp roept om zijn onbeweeglijkheid niet te hoeven veranderen, moet zich hiervan bewust worden.

Dan kan hij dit systeem veranderen, omdat de bewustwording het begin is van het verwerkingsproces. De mens echter, die alsmaar dit trauma te hulp roept als uitvlucht om zijn leven te veranderen, verwerkt niet.

Hij roept, dat hij een bestseller wil schrijven, maar roert geen pen of papier aan. Hij blijft in de pappot roeren en geeft de pap wellicht aan anderen, maar die kunnen zijn onbeweeglijkheid niet opheffen.

De patiënt in coma is een ander verhaal. Die is dusdanig fysiek onbeweeglijk, dat hij fysieke bewegingshulp nodig heeft om te kunnen bewegen.

Fysieke bewegingshulp is een persoonlijke assistent, die als een schaduw de patiënt helpt te bewegen.

Deze schaduw doet niet de beweging na, zoals de zonneschaduw of lichtschaduw, maar start de beweging. De beweging, die deze hulp met de patiënt maakt, geeft de patiënt bewegingsenergie, omdat hij gemaakt wordt.

Hoe minder de mens beweegt, hoe minder bewegingsenergie hij heeft, wat een ieder kan ervaren, wanneer hij een paar dagen in bed heeft gelegen of nooit een andere sport bedrijft dan televisie kijken.

Dan kan hij geen 200 meter hardlopen, ook niet, als hij persé nog een pak ijs en chocolade wil kopen, net voor sluitingstijd. Dan kan hij alleen maar hopen, dat de winkel een paar minuten te laat dicht gaat.

In het buitenland kun je raar staan te kijken, als je twee uur voor sluitingstijd bij de supermarkt een liter melk gaat kopen. Ongewoon weinig auto's staan op de parkeerplaats.

En het is een beetje donker binnen. Een blik op de klok zegt, dat de supermarkt nog twee uur open is, maar in de praktijk blijkt dat niet zo te zijn.

De bakker, die een balie in de supermarkt heeft, heeft op deze buitenlandse klant gerekend en een briefje opgehangen, dat het Fronleichnam is.

Een katholieke feestdag, die de katholiek niet kent, omdat hij gereformeerd is opgevoed, zoals dat gaat in gemende huwelijken. De partner van de katholiek moet beloven, dat hij de kinderen katholiek opvoedt.

Maar dat kan hij niet, want hij is niet katholiek. En wil het ook niet worden, omdat in de katholieke kerk regels bestaan, die de liefde verbieden.

Opgravingen bij kloosters leverden vele babygeraamtes op. Niemand kan met zekerheid vertellen, wie die babies het leven gegeven heeft?

De melk, die dus niet te krijgen was bij de supermarkt, omdat de katholieken iets vierden, was reden om dan maar een vriendin te gaan bezoeken.

Volgens de intuitie was zij niet thuis, maar dat mocht de pret niet drukken, want tijdens de wandeling naar haar toe, zou zij thuis kunnen komen.

En onderweg was een bezoek aan het kerkhof mogelijk, waar in de groencontainer wellicht een pronkstuk te vinden was. Voordat het kerkhof bereikt werd, stopte een VW-busje met.... twee priesters er in!

Dat ziet men niet veel meer, de witte boorden met de zwarte jurken en dus was de vreugde groot, toen zij stopten. Zij wilden naar het klooster en vroegen, of er een weg naar boven was.

Niet begrijpend, waarom ze niet de weg naar boven bij de kerk genomen hadden, werd even een praatje gemaakt en zo werd duidelijk, dat Oostenrijk een verbinding was en Oostenrijk is de plaats, waar een mens patiënt in coma werd.

De moeder werd al na 4 dagen een mail gestuurd, maar daar is nooit een zinvol antwoord op gekomen. Geen nood, de webpagina doet zijn werk.

Niet iedereen wil, dat een patiënt in coma weer in beweging komt. Dan moet de moeder, de echtgenoot of echtgenote, de partner, het kind .... in beweging komen, want dan is alles anders dan voorheen.

En dat is nu juist het punt. De patiënt, die in coma gaat, doet dat, omdat hij een probleem ziet en er geen andere oplossing voor heeft.

Hij gaat liever in het onbeweeglijke coma en wacht, tot hij door zijn omgeving weer in beweging wordt gebracht, dan dat hij in de onbeweeglijke toestand blijft, waarin hij is.

De man, die een volledig stijve nek heeft, toont zo, dat hij alleen nog maar rechtuit wil kijken. Hij wil niet naar rechts en niet naar links kijken.

Anders gezegd: hij wil niet naar het verleden en niet in de toekomst kijken. Hij wil alleen maar het hier en nu zien en vergeet daarbij, dat het hier en nu bepaald is door het verleden en de toekomst in het hier en nu bepaald wordt.

De mens kent de toekomst en hij weet ook, dat die anders is dan hij hem wil hebben, als hij zijn eigen gedrag niet verandert. En dankzij zijn ervaringen is hij zo geblokkeerd, zoals hij geblokkeerd is en dankzij de blokkades in de familie enz.

Het gaat er niet om, wie er schuldig is, maar het gaat er om, wie er waarom wel of niet kan en wil bewegen. De mens, die alleen maar weet, wat hij niet wil, is niet met zijn persoonlijke wil verbonden en met zijn behoeften.

Hij kan niet zeggen, wat hij nodig heeft. Hij past zich aan aan de ander. Als die wil zwemmen, gaat hij mee, als de ander wil fietsen, gaat hij ook fietsen, als de ander wil rennen, gaat hij ook rennen. Als de ander niet beweegt, beweegt hij ook niet.

Hij richt zich naar de ander en dat kan hij afleren, door alleen te zijn. Niemand in het huis, geen buur, die tussen dezelfde muren, onder hetzelfde dak woont. Geen werk, wat hem van slag maakt, maar vrijheid van meningsuiting, een open oor en oog voor wat er is en men ontdekt, welke rijkdom er is in tekort.

Te kort de patiënt in coma behandelen geeft hetzelfde resultaat als hem niet behandelen. Hij moet aangebonden worden aan de aarde, om de aarde als afzetvlak te kunnen gebruiken.

Zoals de failliete ondernemer een basislening nodig heeft om weer te kunnen beginnen. De bank, die geen lening geeft voor een koopflat, veroorzaakt, dat de kleine zelfstandige failliet gaat en dakloos wordt, omdat hij een gigantisch hoge huur moet betalen.

De kok, die amper 1400 euro verdient, moet daarvan 800 euro inclusief aan huur betalen. Hij betaalt dus meer aan huur, dan hij uit te geven heeft en de woning, die hij heeft, is lawaaierig, omdat er in de buurt gebouwd wordt.

Op de vrije dag van de kok, die meestal 's avonds in de keuken van het restaurant moet werken, gaan de arbeiders om 7.00 u. al luid aan de slag. De mens, die een enorme schok in zijn leven had, kan geen luide geluiden verdragen.

Hij scheldt op alles en iedereen, die, naar zijn mening, herrie maakt. Hij hoort in dat welbekende hutje op de hei, maar daar zal hij zich ook niet happy voelen, als hij niet begint naar zijn eigen intuitie te luisteren.

Die wordt duidelijker, wanneer men alle geluiden van buitenaf buitensluit. Dat betekent, de televisie, de radio, de CD-speler, de computer, alles laat men zonder geluid. Dan wordt de binnenste stem luider en duidelijker.

En daardoor worden kapotte verbindingen hersteld, waardoor men de eigen stem weer kan gaan gebruiken, zelf muziek kan maken en zich kan uiten wanneer men weer eens de schuld van alles krijgt.

En men leert schuld te nemen, zodat de schuld gevers geen reden meer hebben om te protesteren. Zij zijn namelijk onlogisch.

Ze willen bijvoorbeeld, dat je de deur dicht doet en als je de deur dicht doet, dan klagen zij over het geluid, dat de deur maakt, als je hem dicht doet en zelf doen zij de deur niet dicht, zodat jij in hun wc kunt kijken.

Klagen heeft geen zin, dus vergaat ook de zin om het de klagers naar de zin te maken. Wanneer de zin om het anderen naar de zin te maken verdwenen is, kan men eindelijk ontdekken, waar men zelf zin in heeft.

En dat kan dan resulteren in een webpagina, die zo groot is, dat niemand alles kan lezen.

Dat hoeft ook niet, men kan gewoon een cursus volgen en daar de vragen stellen, die men heeft. Als het antwoord niet meteen gegeven kan worden, wordt daar over nagedacht en komt dat antwoord met enige vertraging.

De mens, die vertraagd reageert, doet dingen, waar hij later heeeel veel spijt van heeft. Hij doet dingen, waarvan anderen hem op het hart gedrukt hebben het vooral niet te doen, omdat er bepaalde verbindingen gestoord zijn bij hem.

Hij doet dan precies het omgekeerde van wat men wil, dat hij doet. De leugen, die ooit uitgesproken werd, heeft het kind zo in verwarring gebracht, dat het alles omdraait.

Het kind kan dit gedrag meenemen in de volwassenheid en alsmaar de verwachtingen van anderen vervullen, zonder het te willen. Negatieve verwachtingen worden dan net zo goed vervuld als positieve, tot het grote ongenoegen van deze volwassene, die zich dit gedrag eerst maar bewust moet worden om er iets aan te kunnen doen.

Het bewust worden is het begin, de rest duurt nog een poos, voordat men niet meer de verwachtingen van de ander vervult, maar de eigen wensen kan vervullen.

 

 

 

hpi-coma-therapy-network
hpi-therapie opleidingenmoose-hpi-autistic-therapy
hpi-therapie en de EU
hpi-therapie voor allen
hpi muziek en cultuurcoma science


hpi-coma-bank-in-eu-oep


hpi-coma-bank-in-eu-oep


hpi-coma-bank-in-eu-oep


hpi-coma-bank-in-eu-oep


hpi-coma-bank-in-eu-oep-links hpi-coma-bank-in-eu-oep-center hpi-coma-bank-in-eu-oep-rights
   nederlandse vlag         english flag         deutsche flagge
the influence of expectations

 
             
      home hpi-NETWORK           contact      
             
     
Deze korte verhaaltjes
vertellen van het dagelijks leven
tot het opheffen van de comatoestand