contact    
   

coma behandeling of beweging
G e l d - Glace Zie mann.com

     
     

healing polarity integration - THERAPY


     
    wachkoma coma patient treatment behandeling in beweging


De zigeuner

in Europa heeft het niet gemakkelijk. Hij wordt overal met de nek aangekeken, maar dat is niet het enige.

Europa doet ook zijn best om het de zigeuner onmogelijk te maken om te leven. De zigeuner moet al zijn geld aan Europa betalen, zodat de banken in Europa kunnen blijven bestaan.

De omgekeerde wereld is wijd verbreid. De patient in coma, voor wie maandelijks premie wordt betaald, krijgt niet de noodzakelijke hulpmiddelen en de onvrijwillig niet verzekerde moet premie betalen.

Omdat hij dat niet kan, omdat hij niets verdient, wordt de deurwaarder naar hem toegestuurd, zodat hij persoonlijk uitstel van betaling krijgt.

“Mittellos” heet dat in Duitsland. Als je Mittellos bent, regelt de deurwaarder de betalingen, die je niet kunt betalen. Het ziekenfonds laat echter de premieheffing doorlopen, terwijl je niet verzekerd bent.

Leve de EU! Daar schijnen ze een wet gemaakt te hebben, die het doel had ervoor te zorgen, dat elke inwoner van de EU een ziektekostenverzekering zou hebben, naar de toestand in Noorwegen, neem ik aan.

Een ieder, die daar woont, is door het trygdekontor verzekerd tegen ziektekosten. Geen werk betekent geen inkomen betekent geen premie betalen.

Niet in de EU. Daar betekent geen werk geen inkomen, maar omdat je geen inkomen hebt, moet je vrijwillig verzekerd zijn en dat betekent, dat je ruim 300 euro per maand moet betalen als verzekeringspremie.

Opzeggen van de verzekering gaat niet. Dat gaat alleen, als je een bewijs van verzekering bij een andere verzekeringsmaatschapij levert. En die kun je dus ook niet betalen, want je verdient niets.

Het ziekenfonds, waar je je in je rijke tijd vrijwillig verzekerd hebt, houdt je naam als vrijwillig verzekerde op haar ledenlijst.

Dubbele onjuistheid: ten eerste ben je niet vrijwillig op die lijst, maar tegen je wil, want je hebt je afgemeld als verzekerde en ten tweede ben je helemaal niet verzekerd, want het ziekenfonds vergoedt niets meer, omdat je 2 maanden je premie niet hebt kunnen betalen.

Dat is de toestand in het Europa van 2012, waar de ene na de andere Coma Wet ondertekend wordt. De EU gaat officieel als Europese Unie door het leven, maar blijkt in de praktijk een Economische Unie te zijn, waarin de banken het voor het zeggen hebben?

Deze banken zijn intussen zodanig geleegd, dat ze allang failliet zijn, maar ze worden door de regeringen gesteund, omdat de regeringen bang zijn, dat ze anders failliet gaan.

De kleine man moet de regeringen geld betalen, zodat die dat geld aan de failliete banken kunnen geven, alsof die niet failliet zijn.

De bankman gaat niet liften omdat hij geen geld voor de regiokarte heeft, hij eet niet niets, omdat hij geen geld voor brood en water heeft en hij denkt er niet over om een patient in coma een elektrische rolstoel met stafunktie te geven.

Dan komt die patient op de been en gaat vertellen, wat er allemaal mis is gegaan tijdens zijn behandeling. Dat is de grote angst van de bankman en van de ziekenfonds- en verzekeringsman?

Zij kunnen namelijk alleen maar korte termijn denken en kijken. De mechanische rolstoel, die geleverd werd i.p.v. de elektrische rolstoel met stafunktie, omdat de patient die, volgens de verzekeringsman niet zelf besturen kan, is voor de patient onmogelijk zelf te besturen.

Daar denkt de verzekeringsman niet aan. Hij kijkt alleen maar naar de aankoopprijs en kent geen hergebruik. Dat was vroeger normaal en in Noorwegen nog steeds.

Daar krijgt elke patient de rolstoel, die hij nodig heeft, zodat hij zo snel mogelijk weer op de been is. Dan kan de rolstoel weer voor een andere patient passend gemaakt worden.

De verzekeringsman denkt in weggooi, zoals de banken ook. Weg met de klant, die weinig geld verdient. De groten zijn interessanter. Die lenen namelijk meer en dan krijgen we meer rente.

Of we zijn meteen een groter bedrag kwijt, omdat de grote klant meteen miljoenen leent en vervolgens officieel heel erg failliet gaat.

Schlecker is een voorbeeld daarvan? De medewerkers werken zich voor weinig geld uit de naad en uiteindelijk staan ze op straat. Verandering is nodig, om gezamelijk de overvloed te delen.

Leven zonder geld, in hoeverre is dat mogelijk? Dat is alleen mogelijk, als iemand mij een gratis woonruimte ter beschikking stelt, waar ook het elektra gratis is, evenals het water en ik ben blij, als er een wasmachine is, die het doet en ik een warm bad of douche kan nemen.

Zonder telefoon gaat, maar dan moet iemand een internetverbinding ter beschikking stellen, zoals bijvoorbeeld de gemeente Münstertal im Schwarzwald doet. Onhandig is, dat je geen brieven, die je thuis hebt geschreven, kunt verzenden, maar mails lezen en beantwoorden gaat.

In kantoortijd. Niet midden in de nacht, zoals nu. 12 over 12 is het volgens de compu klok en ik zit te schrijven alsof mijn leven ervan afhangt.

Dat is niet het geval, maar het leven van heel veel anderen, die de diagnose “coma” hebben gekregen en daarom op een afstelspoor gezet zijn.

Ongeacht, of het een katholiek huis is, een privékliniek of een staatsziekenhuis, de patient ligt in bed en wordt niet voldoende bewogen. Anders zou hij in ca. 3 jaar op de been zijn.

Uitzonderingen bevestigen de regel en hebben nog meer nodig, dan hpi-Therapie. Door nu te beginnen patienten in coma naar de hpi-methode te behandelen, kunnen veel meer patienten op de been komen, waardoor gigantisch veel geld gespaard wordt.

Maar wil de medische wereld dat wel? Nu kunnen ze achillespezen opereren, die ontstaan zijn door de plaats van de sonde en het niet adequaat bewegen van de patient en ze kunnen de patienten in bed laten liggen, terwijl ze doen alsof ze de patient uit bed halen.

Een chef van het huis heeft me letterlijk gezegd, dat het beter is, dat niet opgeschreven wordt, dat de patient uit het bed is gehaald, dan het omgekeerde.

Dat betekent voor mij, dat het omgekeerde ook gebeurt. Ik zou namelijk niet op het idee komen, om zoiets te doen. Iemand, die op het idee komt om zoiets te doen, doet het ook.

En de patient zal dat vertellen, als hij op de been is en kan bewegen. Daarvoor heeft hij hpi-therapie nodig, en die wordt niet gegeven, want.....

Vele uitvluchten zijn er. De bestaande therapieen hebben duidelijk bewezen, dat ze niet het beoogde resultaat hebben, dus dat geld kan ook uitgespaard worden.

26 jaar in coma zijn, is al een feit en als deze kosten berekend worden, dan is duidelijk, dat hpi-therapie toegepast moet worden. Zodat bewezen kan worden, dat patienten in coma bewegen kunnen, als zij bewegingsondersteunend behandeld worden.

De tijd, die daarin geinvesteerd wordt, moet betaald worden, want daardoor wordt veel geld gespaard en de kwaliteit van het leven van vele mensen is dan veel beter dan hij ooit was.

De verzekeraars beweren, dat zij hun verzekerden optimaal willen behandelen, maar zij tonen dat nog niet. Door gesprekken is mij duidelijk geworden, dat ik alleen geen patient in coma op de been krijg.

De patient in coma heeft 24 uurs therapie nodig, en dan niet een therapie, die zich bezig houdt met de registratie van onzinnige gegevens, zoals de hartslag en de zuurstofverzadiging.

Als het hart klopt, leeft de patient. Als je in ogen kijkt, kun je zien, hoe hij leeft. Dat hebben de artsen afgeleerd? De Coma Science Group heeft een apparaat ontwikkelt, dat diagnostiseert, dat de patient in coma is.

Dat wist een ieder al, anders hadden ze hem daar niet naar toe gestuurd. Geen idee, wat er dan met de patient gebeurt, want ook de Coma Science Group heeft geen interesse getoond in de hpi-therapie.

Een mail met “interessant” was, wat als antwoord kwam. Beter dan menig ander instituut, want alle anderen hebben in het geheel niet geantwoord.

Zoals ook Koningin Beatrix. Maar ik denk, dat dat niet komt, omdat zij niet wil antwoorden, maar omdat zij mijn brief niet heeft ontvangen.

Het briefgeheim en de toestelplicht geldt kennelijk niet voor degenen, die de brieven voor Koningin Beatrix screenen.

De bijgevoegde CD, waarop informatie over de behandeling van patienten in coma, is waarschijnlijk ook verdwenen. Waarheen? Met de aktenvernietigingsmachine bewerkt?

Per slot van rekening ligt er een nederlandse Prins in coma. In Londen welliswaar, maar het is een Nederlander en, zo heb ik het begrepen uit het internet, de Nederlandse Overheid doet zijn best om Nederlanders in het buitenland te helpen, waar ze kan.

Ze zouden de Koninklijke Familie van het bestaan van hpi-therapie op de hoogte kunnen brengen en heel voorzichtig op de webpagina kunnen wijzen en op alle gefrustreerde short stories, die het gevolg zijn van het niet beantwoorden van mails, bezoeken en brieven, die alle tot doel hadden om het Prins Friso mogelijk te maken om met hpi-therapie behandeld te worden, zodat hij een kans heeft om te kunnen bewegen.

Hij klopt steeds bij mij aan. Dan zie ik een Auto met AA nummerplaat of A nummerplaat of voel de pijn in zijn rechter arm. Ik ben flexibel. Hij ook, maar zijn fysieke lichaam niet.

Dat is verstijfd sinds hij in de sneeuw lag - en hij heeft het daarvan nog steeds verrekte koud - en zijn leven aan zijn ogen voorbij zag gaan. Hij wil leven, maar heeft daar nu hulp bij nodig en die hulp bestaat uit bewegingen, in relatie tot de aarde, want alleen als de aarde als afzetvlak gebruikt wordt, beweegt de mens ten opzichte van de aarde.

Zonder dit afzetvlak beweegt de mens alleen met de aarde mee. Prins Friso is niet in staat ten opzichte van de aarde te bewegen, omdat hij de verbinding tot de aarde niet meer heeft.

Die verbinding moet eerst weer gelegd worden, dan moeten bewegingen gemaakt worden, die hij kan meemaken en dan moeten deze gemaakte bewegingen toegankelijk gemaakt worden voor later.

Dit wordt onderwezen in de hpi-opleidingen tot comatherapeut.

 

 

 

hpi-coma-therapy-network
hpi-therapy educationsmoose-hpi-autistic-therapy
hpi-therapy and the EU
hpi-therapy for all
hpi music & culturecoma science


hpi-coma-bank-in-eu-oep


hpi-coma-bank-in-eu-oep


hpi-coma-bank-in-eu-oep


hpi-coma-bank-in-eu-oep


hpi-coma-bank-in-eu-oep-links hpi-coma-bank-in-eu-oep-center hpi-coma-bank-in-eu-oep-rights
   nederlandse vlag         english flag         deutsche flagge
the influence of expectations

 
             
      home hpi-NETWORK           contact      
             
     
Deze korte verhaaltjes
vertellen van het dagelijks leven
tot het opheffen van de comatoestand