CONTACT:
Isabelle Brandenburg    T. 0031 617 366 520
hpitherapy@googlemail.com


JUST I TIE


BE VRIJ DING

5 mei is het weer bevrijdingsdag. Een dag, die in Nederland niet een Nationale feestdag is waarop het normale leven stil ligt en die elk jaar door iedereen gevierd wordt, maar een dag, die de naam Bevrijdingsdag heeft. Velen weten niet, wat het betekent om vrij te zijn.

Hoe waardevol het is om je vrij te kunnen uiten en je vrij te kunnen bewegen. Nederland wordt door velen verkozen boven het eigen geboorteland, waar de vrijheid voor iedereen beperkt is.

Dankzij fouten, die de overheid maakt, niet alleen in het uitkeren of terug verlangen van uitkeringen, maar ook door het opnemen van een arrestatiebevel in de computer na een uitspraak waartegen bezwaar is aangetekend, waardoor de opname van het arrestatiebevel niet aktief hoort te zijn, veroorzaakt de Nederlandse Staat bij de burger die op de dag waarop het beroep behandeld werd in de Nederlandse cel gestopt werd, een totaal wantrouwen van de Nederlandse overheidsinstanties.

Nederland is een „participatiemaatschappij” geworden, maar de agent, die verzocht werd om het Paleis van Justitie te bellen en te vragen, wat er gebeurd was met het beroep tegen de uitspraak op basis waarvan de agent de burger naar de cel stuurde, vond het niet nodig om het Paleis van Justitie te bellen.

De onwil van deze agent, die daardoor niet te horen kreeg dat de burger, die hij in de cel ging stoppen, zojuist vrijgesproken was van schuld voor het veroordeelde, had tot gevolg, dat er weer minstens één burger het vertrouwen in de overheid kwijt raakte en daarmede ook het vermogen om vertrouwen te hebben in de digitale overheidswereld.

Geld heelt geen wonden, ook niet het geld, dat niet uitgekeerd werd voor de drie dagen, die deze burger onschuldig in de Haagsche cel zat, waardoor hij het laatste verjaardagsfeest van een doodziek familielid miste. Alleen de agent, die hetzelfde overkwam tijdens zijn opleiding, zal enigszins kunnen navoelen, hoe de burger zich voelde, toen hij volkomen onschuldig in de cel gestopt werd, met het verschil, dat de agent wist, dat hij er een keer aan moest geloven. Het moment trof voor hem slecht, omdat zijn oom doodziek was en net in die dagen jarig was.

Voor de burger, die op 27 april onschuldig in de cel gestopt werd, is Koningsdag een dag die elk jaar weer het trauma van arrestatie in de herinnering roept en Konninginnedag de dag, waarop het trauma van het gemiste laatste verjaardagsfeest herinnerd wordt.

De vrijheid is sindsdien geen vrijheid meer, want het leven heeft bewezen, dat er slechts één agent nodig is om er voor te zorgen dat je onschuldig in de cel kunt belanden, vooral als er al vele andere ambtenaren zich niet aan de regels gehouden hebben.

 

 
BLOG hpi            contact


De onbeweeglijkheid van patiënt in coma veranderen in beweging


Change the immobility of the patient in coma into movement


Ändere die Unbeweglichkeit des Patienten im Wachkoma in Bewegung


Change l'immobilité du patient comateux mouvant


Endre det ubevegelige livet av pasient i koma i bevegelse


Denkt de mens ver genoeg door
om de aarde te beschermen
tegen de heb- en gemakzucht van de mens?