deutsche flagge  Deutsch    english flag  English    nederlandse vlag  Nederlands    drapeax francais  Francais    norske flagge  Noors
 

coma behandeling of herstel beweging
hpi-Therapie

Lotusblüte

COMA THERAPIE


12 STAPPEN, DIE HET LEVEN VAN DE PATIENT IN COMA VERANDEREN1. SENSITIVITEIT
De patiënt in coma is hypersensibel. Op het moment van het levensgevaarlijke trauma zijn alle filters van de zintuigen geopend, zodat hij zo snel mogelijk zou kunnen reageren als het levensgevaar voorbij zou zijn. Het levensgevaar is niet voorbij, omdat de patiënt niet kan bewegen.


2. FUNCTIE NORMALISEREN
Het de patiënt mogelijk maken om normaal te funktioneren, moet het doel van de behandeling zijn. Om normaal te kunnen funktioneren moet een normale funktie gevraagd worden.
Daartoe hoort ook de funktie van de ademhaling en van de spijsvertering, evenals de funktie van het bewegen, die gestoord is, de reden, waarom de patiënt niet zonder hulp kan bewegen.
Een normale funktie is alleen mogelijk, als er een normale fysieke toestand aanwezig is, wat betekent zonder onnatuurlijke gaten of slangen.


3. FUNCTIE ONDERZOEKEN
Het uitgangspunt van de behandeling moet de toestand zijn, waarin de patiënt nu is. Hij kan niet bewegen dus moeten geen tests gebruikt worden, die een beweging als antwoord nodig hebben. De patiënt moet onderzocht worden door te helpen bewegingen te maken. Hij zal kunnen bewegen als de nodige hulp gegeven wordt.
De nodige hulp kan hulp bij het starten van de beweging zijn en/of het opheffen van de werking van de zwaartekracht. Als de patiënt de beweging niet maakt, wat duidelijk is als veel kracht gebruikt moet worden om de beweging te maken, moet de beweging nu niet gemaakt worden.
De patiënt heeft tijd nodig om de beweging in zijn bewegingsherinnering te vinden. Daarom moet hem eerst verteld worden, welke beweging gemaakt gaat worden en het moet een funktionele beweging zijn.
“Buig je been” is niet funktioneel, maar “til je knie op en tik mijn hand aan” is wel funktioneel.


4. LICHAAMSSPANNING
De patiënt moet uit bed geholpen worden en in een elektrische rolstoel met stamogelijkheid geholpen worden en elke 7 minuten moet zijn stand een beetje veranderd worden, zodat de posturale tonus zich kan normaliseren.
De elektrische rolstoel met stamogelijkheid moet aangepast zijn aan de patiënt, zodat hij deze zo snel mogelijk zelf kan bedienen.


5. VOEDSEL
De patiënt moet eten en drinken gegeven worden dat hij lekker vindt, zodat zijn spijsverteringsstelsel zich kan normaliseren. Dit zal hem bewegingsenergie geven, die hij voor andere bewegingen kan gebruiken.
Bewegingsenergie is de energie, die de conditie bepaalt. Hoe minder bewegingsenergie, hoe slechter de conditie.
Elke beweging, die niet geautomatiseerd is, levert meer bewegingsenergie op dan hij kost. Dat is de reden waarom bewegen de conditie verbetert.


6. SCHEDEL
De schedel van de patiënt moet gemobiliseerd worden zolang hij niet kan bewegen. Vooral als de patiënt de hele tijd in bed ligt, is de schedel niet meer flexibel genoeg om de hersenen normaal te kunnen laten funktioneren.
De kaken, wangen en oren, waaraan getrokken kan worden, horen ook bij de schedel, evenals de neus, die elk uur behandeld zou moeten worden:

Als eerste het neusbeentje voorzichtig naar voren uitnodigen en na de ademhaling voorzichtig naar achteren en weer op adem wachten.
Dan de punt van de neus naar beneden duwen en na de ademhaling naar boven duwen en op de adem wachten.
Dan de neus naar opzij duwen en weer op de adem wachten. Deze 3 punten 4 maal.

Elke handeling moet erg voorzichtig gebeuren, omdat de patiënt alles 12x zo intens voelt dan de bewegende mens. Iedere aanraking is pijnlijk en de mate van voorzichtigheid en de noodzakelijkheid van de aanraking maken deze draaglijk.


7. VERBINDING MET DE AARDE
Door het levensgevaar heeft de patiënt zijn lichaamsspanning veranderd. Zijn lichaamsspanning is klaar om te vluchten, zoals de sprinter, die in de startblokken staat. Wanneer de sprinter teveel energie in het starten heeft gestopt, zal hij niet kunnen blijven staan, maar vóór het startschot starten.
De patiënt in coma is in dezelfde start-energie. Hij is al gestart, maar de beweging, die daarna had moeten komen, is niet gekomen. Daardoor is het, alsof hij in de lucht hangt met alleen nog een hele smalle draad, die hem aan de aarde bevestigt.
Deze verbinding moet verbeterd worden door de patiënt te bewegen op de manier, die hij nodig heeft om een betere verbinding met de aarde te krijgen.


8. TIJD
Er moet hier en nu bewogen worden. De patiënt is nog steeds in het moment van het trauma en alle ervaringen, die hij sindsdien had, bedekken dit traumamoment.
Als de tijd in een horizontaal vlak zou worden weergegeven, is de toekomst voor de mens, het verleden achter hem en het nu in hem.
Bij de patiënt in coma is het horizontale verdwenen en een vertikaal systeem ontstaan, waarbij het verleden onder hem is en de toekomst boven hem.
Door hem in het hier en nu te brengen door in het hier en nu geleid te bewegen, zal de patiënt zijn idee over tijd kunnen veranderen, wat nodig is, omdat tijd gekoppeld is aan beweging.
De bewegende mens weet, hoeveel tijd verstreken is, omdat hij weet welke bewegingen hij maakt en hoe snel hij beweegt.
De patiënt in coma kan niet bewegen en dat maakt, dat hij geen tijdgevoel heeft. Voor hem bestaat geen tijd. De tijd wordt gerepareerd wanneer de patiënt weer kan bewegen.


9. BEWEGINGSENERGIE
De patiënt kan bewegingen maken, maar deze zijn te klein om hem bewegingsenergie te geven. Hij moet geholpen worden om de bewegingen, die hij kan maken, te vergroten. Dat gebeurt door geleid bewegen.
Door de bewegingen, die makkelijk te maken zijn en een gevoel van vreugde geven, 12 maal te maken, zal de patiënt deze bewegingen later weer in zijn bewegingsherinnering kunnen vinden. Hij zal niet meteen alle 12 maal tijdens de beweging evenveel kracht kunnen gebruiken, maar door de beweging 12 maal te maken, wordt hij in zich verbonden, waardoor een volgende keer de beweging sneller gevonden wordt. Elke beweging is een onderdeel van vele bewegingspatronen en daarom moeten vele bewegingspatronen gemaakt worden om een beweging weer volledig toegankelijk te maken.
Wanneer een beweging een blokkade heeft, moet de therapeut voelen of deze blokkade het einde van de beweging aangeeft of een blokkade is, die verdwijnt na een pauze. Geen machine kan dit werk doen.


10. SPIJSVERTERINGSSTELSEL
De funktie van de spijsvertering is gestoord en daarom moeten de kleppen behandeld worden. Dit gebeurt door ze met elkaar te verbinden. De 4 kleppen moeten met elkaar verbonden zijn om hun werk goed te kunnen doen.

Deze verbinding kan verbeterd worden door twee kleppen elk met een hand te bedekken en te wachten, tot er aktiviteit is onder de handen.
Dan blijft een hand liggen en de andere hand gaat naar een andere klep. Er wordt gewacht, tot er weer aktiviteit is en dan verandert de hand, die was blijven liggen van plaats. Een klep wordt dus met twee andere kleppen verbonden.
Het hele rondje wordt 4x gedaan.


11. LICHAAMSBEWUSTZIJN
Het lichaamsschema is verstoord, doordat niet bewogen wordt. Dit moet verbeterd worden door het lichaam in zich met zich te verbinden door de gewrichten met elkaar te verbinden.

Als eerste de schouders, dan ellebogen, polsen, handen, heupen, knieen, enkels, voeten.
Dan de schouders met heupen, ellebogen met knieen, polsen met enkels en handen met voeten, gekruist en dan aan dezelfde kant.

Dit geeft de patiënt weer een beter lichaamsgevoel.


12. DAGINDELING
De patiënt moet een normaal dagschema aangeboden krijgen. Hij moet geholpen worden om de hele dag te bewegen om zoveel bewegingsenergie als mogelijk te kunnen opbouwen. Hoe sneller hiermee begonnen wordt, deste makkelijker is het om de nog aanwezige bewegingsenergie weer in beweging te helpen.
Een persoonlijke assistent, die de patiënt de hele dag helpt te bewegen, maakt dat het genezingsproces sneller kan verlopen en dat deze assistent snel overbodig wordt.
De patiënt in coma wil leven, anders was hij meteen gestorven.

 

Flyer 12 Stappen

  HOME hpi


De GLASGOW COMA SCALE TEST


The GLASGOW COMA SCALE TEST


Der GLASGOW COMA SCALE TEST


The GLASGOW COMA SCALE TEST


GLASGOW COMA SCALE TEST


 
Geloof wat je wilt geloven
onderzoek wat je wilt ontdekken
en beweeg met de patient in coma