nederlandse vlag hpi therapie
De onbeweeglijkheid van patient in coma veranderen in beweging

nederlandse vlag hpi therapy
Change the immobility of the patient in coma into movement

de vlag hpi therapie
Ändere die Unbeweglichkeit des Patienten im Wachkoma in Bewegung

drapeau francais hpi therapie
Change l'immobilité du patient comateux mouvant

nederlandse vlag hpi terapie
Endre det ubevegelige livet av pasient i koma i bevegelse

Deutsch      English  Nederlands 


ALTERNATIEVE THERAPIE

KINESIOLOGIE

HEALING

NEUROLOGISCHE THERAPIE

FYSIOTHERAPIE

h p i THERAPIECONTACT hpi therapie
Tel: 0031 617 366 520
MAIL:
hpitherapie@googlemail.com
ALTERNATIEVE THERAPIE
Er zijn vele therapieën, die als alternatief gezien worden. Het zijn meestal therapievormen, die ontstaan zijn om een alternatief te bieden voor de gebruikelijke therapieën, die niet het gewenste resultaat hebben.
Zo worden bijvoorbeeld osteopathie, manuele therapie, acupunctuur, craniosacraaltherapie, haptonomie en kinesiologie als alternatieve therapie gezien.


KINESIOLOGIE
wordt tot de alternatieve therapie gerekend en is een methode, waarbij door middel van spiertests getest wordt, wat zwak test en hoe die zwakte opgeheven kan worden.
Deze methode is begonnen als "Touch for Health" en heeft zich in de loop der tijden verder ontwikkeld. Hij is ook te gebruiken voor mensen, die zelf niet kunnen bewegen, omdat dan door middel van een tussenpersoon getest kan worden.


HEALING
Healing is een verzamelnaam voor alternatieve therapieën, die nog niet zichtbaar gemaakt kunnen worden met een meetinstrument. Het resultaat kan eventueel wel zichtbaar gemaakt worden door middel van een aurafoto voor en na de behandeling.
Een bekende healing methode is Reiki, minder bekend is het energetic healing, dat door het INEH wordt onderwezen in verschillende landen. Het is ontstaan in Groot Brittannië en van daar uit naar o.a. Duitsland, Nederland, Australië USA verspreid.
Wanneer een fysieke behandeling niet helpt en ook de acupunctuur geen verbetering tot gevolg heeft, bestaat de mogelijkheid, dat energetische behandelingen wel een verandering van de bestaande toestand tot gevolg hebben.


NEUROLOGISCHE THERAPIE
De bestaande neurologische therapieën hebben niet altijd het gewenste resultaat. Bijvoorbeeld bij comapatiënten (patiënt in of na coma), maar ook bij patiënten, die al jaren neurologisch patiënt zijn en bij wie geen verandering plaatsvindt, kan het veranderen van de behandelmethode een verandering van de toestand van de patiënt tot gevolg hebben.
Bijvoorbeeld een slappe arm, waar spanning in komt. Dan moet de reactie NIET zijn een spierverslappend medicament, maar de patiënt moet geholpen worden om de ontstane spanning te reguleren. Daartoe dient hij/zij geholpen te worden om in eigen tempo te bewegen. Wanneer te snel bewogen wordt, zal de spanning te groot worden, wat een averechts effect heeft op het bewegen en de lichaamsspanning van de patiënt.


FYSIOTHERAPIE
Fysiotherapie is de basis voor de hierna vernoemde hpi Therapie. Deze is ontstaan dankzij de verschillende cursussen en opleidingen en de verschillende patiënten, die behandeld werden.
De basis van fysiotherapie is bewegingstherapie en bewegen is noodzakelijk voor de mens om te leven. Een gebroken been kan weer aan elkaar groeien, maar hoe het groeit is o.a. afhankelijk van hoe het bij elkaar gehouden wordt, zoals een neurologische patiënt ontspant wanneer hij daarbij geholpen wordt. Wanneer daarvoor medicamenten gebruikt worden, kan de patiënt zijn lichaamsspanning niet normaliseren, omdat alle spieren dan ontspannen.


h p i THERAPIE
h p i Therapie is ontstaan vanuit de drijfveer om datgene, wat niet helpt, niet meer te doen, maar op zoek te gaan naar wat helpt om de patiënt op de been en in beweging te helpen.
Daarbij zijn de uitgangspunten geweest, dat de patiënt geen pijn mag hebben, of hooguit zoveel pijn als hij/zij kan verdragen en dat verandering van de bestaande toestand het doel is.
Wanneer alleen het handopleggen tot gevolg heeft, dat de pijn vermindert, is dat een goede behandeling, zoals het ook voor de neurologische patiënt goed is om langzaam bewogen te worden, wanneer het spasme daarbij niet groter maar minder wordt.
Hoe meer men zich voorstelt, dat men de patiënt is en wat men in die situatie nodig zou hebben, kunnen gedachten komen wat veranderd kan worden in de behandeling om de patiënt op de been en in beweging te helpen.
Een ieder, die zich niet lekker in zijn vel voelt zitten of het idee heeft, dat iets hem dwars zit of hindert om de eigen weg te gaan, kan profijt hebben van de hpi-methode.
De hpi therapie kan gebruikt worden als therapeutische behandeling bij alles, ook bij coma, bij neurologische patiënten, bij burn-out, PTSS, maar ook om een verdriet te verwerken zoals bij scheiding, overlijden, trauma.
Succes kan niet gegarandeerd worden, maar wat niet geprobeerd wordt, kan niet helpen.


Cursussen en behandelingen kunnen overal gegeven worden bijv.:
Brunssum, Sittard, Maastricht, Roermond, Heerlen, Venlo, Landgraaf, Tilburg, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Harlingen, Breda, Roosendaal, Middelburg, Goes, Antwerpen, Brussel, Luik, Wien, Innsbruck, Salzburg, Geilenkirchen, Porsgrunn, Stuttgart, Köln, Aachen, Karlsruhe, Freiburg im Breisgau, Breisach, Lörrach, Basel, Luzern, Bern, Zürich, Genève, Lausanne, Montreux, Paris, Metz, Nice, Lyon, Marseille, Montlucon, Colmar, Belfort, Giromagny, Larvik, Oslo, Kristiansand, Årdal, Trondheim, Hamar, Lillehammer, Lom, Kuala Lumpur, Jakarta, Medan, Makassar