nederlandse vlag
De onbeweeglijkheid van patient in coma veranderen in beweging

english flag
Change the immobility of the patient in coma into movement

deutsche flagge
Ändere die Unbeweglichkeit des Patienten im Wachkoma in Bewegung

drapeau francais
Change l'immobilité du patient comateux mouvant

norsk flag
Endre det ubevegelige livet av pasient i koma i bevegelse

  deutsche flagge Deutsch     drapeaux francais Francais     norske flagge Norsk     english flag English     nederlandse vlag Nederlands     Kontakt
 

hpi - TERAPI

 

Coma behandling eller bevegelse


 

healing polarity integration


Denne siden gir mulighet til å lese mange forskjellige historier som handler om koma som ble skrevet for å informere hva som hender i verden og hvordan det virker på det eget livet og livet av andre.

Alle historier har det samme målet. De gir muligheten til å finne informasjoner hvordan du kan finne komatildstanden din og endre livet ditt og hvis du får det, skal jorden bli mye renere og lyset av kjærligheten skal skinne.

Hvis alle tar ansvaret for å leve livet sitt til det gode av Alt, skal alle vinne.

Alle skal vinne mer enn de trenger og få muligheten til å bytte energi med folk som de møter.

Menneske trenger kontakt for å kønne bytte kjærligheten. Det finnes mange måter til å ha kontakt og en side internet er en av de.

Du har funnet denne siden og du er invitert til å gi meningen din. Hvis du synes at det mangler noe så kan du gjerne sende en mail: hpitherapie@googlemail.com.

Alle skal være våken hvis de får de nødvendige hjelpen. Det betyr for tiden, at pasjenter i koma og autister trenger hpi-terapi.

Coma behandling er behandling som gjør at coma tilstanden blir. Bevegelse som gir pasjenten mulighet til å bevege seg, skal gi pasjenten mulighet til å bevege seg.

 

    home hpi-NETWORK  
   
Kurse gis overalt hvor det finnes kursdeltakere f.eks.:
- Tyskland - Frankrike - Norge - Sveits - Holland - Østerrike -
- Malaysia - Indonesien - Peru - Canada -