coma test 1         

CONTACT:

T. 0031 617 366 520
hpitherapy@googlemail.com


  English      Nederlands

coma patiënt therapie of behandeling in beweging

Lotusblüte

h p i - COMA THERAPIE


Kwaliteit van Leven na coma


Baat het niet, schaden doet het zeker niet wanneer met liefde en geduld met de patiënt in coma bewogen wordt en men zich daardoor in beweging laat brengen, zonder dat er prikkels gebruikt worden, die door normale mensen als pijnlijk worden ervaren.Welke zorg is gewenst om de patiënt in coma of ex-comapatiënt de hoogste kwaliteit van leven mogelijk te maken? Welke maatregelen moeten daarvoor wanneer genomen worden?

Gezien het feit, dat de patiënt in coma zich zonder hulp niet zichtbaar kan bewegen, is een elektrische rolstoel met stamogelijkheid een zeer effectief hulpmiddel, vooral als de mentale activiteit van de patiënt gebruikt wordt om de rolstoel te bedienen.

Deze maatregel heeft het meeste effect, wanneer hij meteen wanneer de diagnose 'patiënt in coma' gesteld wordt, een aangepaste elektrische rolstoel met stafunctie aan de patiënt ter beschikking gesteld wordt.

Om optimaal profijt van deze rolstoel te hebben, moet er voldoende personeel beschikbaar zijn om de patiënt in de beginfase te helpen om de stand van de stoel te veranderen, zodat de posturale tonus (houdingsspanning) van de patiënt zich kan normaliseren.

Deze normaliseert zich, wanneer de patiënt beweegt. Wanneer de patiënt twee uur in een houding in bed ligt en dan in een andere houding in bed gelegd wordt, is het niet mogelijk voor hem om een normale posturale tonus op te bouwen.

Bovendien is liggend in bed bewegen extra moeilijk en het is dus belangrijk, om de patiënt zo snel mogelijk uit bed te helpen. Wanneer hij een elektrische rolstoel met stafunctie tot zijn beschikking heeft, is het voor de omstanders (familie, verplegend en verzorgend personeel enz.) heel gemakkelijk om de patiënt verantwoord in een andere houding te helpen.

Slechts een kleine verandering in de houding geeft de posturale tonus een stimulans om geactiveerd te worden. De gezonde mens zit geen minuut stil, maar beweegt altijd wel iets en dat is dus de normale toestand.

Door de patiënt met behulp van de elektrische stoel, waarvan rugleuning, beenondersteuning en armondersteuning en de totale houding veranderd kunnen worden, veel van houding te laten veranderen, zal de patiënt meer kunnen bewegen, want bewogen worden geeft bewegingsmogelijkheid, mits rekening gehouden wordt met de neurologische beperkingen en de snelheid, die de patiënt kan volgen.

Wanneer bewegingen te snel uitgevoerd worden, kan de patiënt het niet volgen en de beweging niet terugvinden in zijn bewegingsherinnering. Het kind, dat ooit heeft leren fietsen en het vervolgens 50 jaar niet meer gedaan heeft, kan nog fietsen, maar zal wellicht moeilijkheden hebben met het evenwicht of het fietsen én tegelijkertijd op het verkeer letten.

Zo is het voor de patiënt in coma als topsport om een beweging te herinneren én tegelijkertijd uitvoeren. De kracht is vaak verminderd, zodat er starthulp nodig is, waardoor de beweging in gang gezet wordt en het is mogelijk, dat er ook bewegingshulp nodig is om de beweging in gang te houden.

Wanneer een beweging gemaakt gaat worden, moet deze eerste aan de patiënt verteld worden, zodat hij in zijn bewegingsherinnering kan gaan zoeken en als hij hem gevonden heeft, zal hij de beweging proberen te maken, wat te voelen is, als de beweging geleid actief wordt uitgevoerd.

De Coma Science Group heeft wetenschappelijk bewezen, dat patiënten in coma mentale activiteit hebben en dat de patiënten, die een gekleurde hersenscan geven, een betere prognose hebben dan patiënten in coma, die een grijsgetinte hersenscan geven.

Het is de vraag, of de grijsgetinte hersenscans gekleurd zouden worden, als deze patiënten dag en nacht in beweging gehouden zouden worden. Geen spasmeprovocerende bewegingen of bewegingen, die de verhoogde spanning moeten doorbreken en duidelijk pijn veroorzaken bij de patiënt, maar vloeiende bewegingen in een tempo, dat de patiënt als prettig ervaart, wat waar te nemen is doordat ze met weinig inspanning gemaakt kunnen worden.

Door af te stappen van het idee, dat patiënten in coma of ex-comapatiënten in een laagbewuste toestand verkeren of een niet-responsief waaksyndroom hebben en als doel te hebben de patiënt in beweging te helpen, zal niet gewacht worden totdat de patiënt met beweging reageert op opdrachten, maar zal de patiënt de mogelijkheid krijgen om in beweging te zijn en zal gerespecteerd worden, welke bewegingen niet gemaakt moeten worden met hem.

Wanneer er van uitgegaan wordt, dat de eventuele bewustzijnsstoornis niet van belang is voor het waarnemen en laten blijken van pijn en de behoefte aan beweging, zal een grijze scan reden zijn tot het veranderen van de gegeven behandeling en meer de nadruk gelegd worden op geleid bewegen en op zoek gegaan worden naar een communicatie methode.

Een onzichtbare beweging kan voelbaar zijn en dan gebruikt worden als communicatiemiddel.

Wanneer we er van uitgaan, dat de patiënt in coma / (ex)comapatiënt een actief bewustzijn heeft en de comatoestand geen neurologisch probleem is (wat men kan concluderen uit het feit, dat neurologische behandelmethoden niet het gewenste effect hebben), zal geen zichtbare reactie van de patiënt verlangd worden.

Afhankelijk van de neurologische schade, is een bepaalde bewegingsmogelijkheid te verwachten en, door op basis daarvan met de patiënt te bewegen, is de kans groot, dat de patiënt in beweging komt.

Door te onderzoeken, welke ALTERNATIEVEN er zijn om comapatiënten te behandelen en welke ERVARINGEN er in de praktijk zijn, is de kans groot, dat ontdekt wordt, dat een verandering van aanpak een verandering van resultaat tot gevolg heeft.

 


De onbeweeglijkheid van patiënt in coma veranderen in beweging


Change the immobility of the patient in coma into movement


Ändere die Unbeweglichkeit des Patienten im Wachkoma in Bewegung


Change l'immobilité du patient comateux mouvant


Endre det ubevegelige livet av pasient i koma i bevegelse

  HOME hpi
 
Geloof wat je wilt geloven
onderzoek wat je wilt ontdekken
en beweeg met de patiënt in coma