Deutsch     Francais     English     Norsk     Nederlands  
 

hpi - THERAPIE

 

h p i - METHODE . NET


 

healing polarity integration


Door ervaring wijs geworden en nog steeds meer ervarend, was het noodzakelijk deze ervaringen toegankelijk te maken, wetende, dat er mensen zijn, die in soortgelijke situaties verkeren.

Door de gemaakte ervaringen op te schrijven en daarbij het woord tot vlees te laten worden, werden verbindingen mogelijk en geaktiveerd, die voorheen braak lagen. Bewegingen, die onmogelijk waren, werden mogelijk.

Door het werk met patienten in coma, autisten, depressieven en andere mensen en patienten, werd de hpi-methode ontwikkeld, aangezien geen van de andere bekende methoden een tevredenstellend resultaat had.

De neurologische behandelmethoden zijn goed bij neurologische problemen, maar wanneer zij een onvoldoende positief effekt hebben, moet een andere behandelmethode gebruikt worden.

Deze andere behandelmethode kan manuele therapie zijn, lymfdrainage, sensomotorische therapie, logopedie, neural therapie of een andere therapie. De ervaring, dat de bestaande therapie methode niet voldoende resultaat heeft, zou aanleiding moeten zijn, een andere behandeling toe te passen.

De ervaring met de gebruikelijke behandelmethoden waar het patienten in coma, autisten en neurologische patienten betreft, geeft aanleiding tot het veranderen van de behandeling, zodat een verandering in de toestand van de patient ontstaat. Door een verandering van beweging, ontstaat een andere beweging.

Door een ieder de noodzakelijk hulp te bieden, om zich anders te bewegen, hoeven minder operaties plaats te vinden en is minder chemie nodig. Verandering van beweging veroorzaakt een veranderde fysieke samenstelling van het lichaam, zoals een verandering van beweging ook een verandering van de chemische reakties in het lichaam veroorzaakt.

Een normale funktie kan plaatsvinden, wanneer een normale funktie gevraagd wordt en het hele systeem daarop is voorbereid. De mens, die niet voorbereid is op klappen, kan zich niet verweren, terwijl de boxer, die de klappen verwacht, deze zonder fysieke schade kan verwerken.

Ontstane fysieke schade kan verwerkt worden door de noodzakelijke therapie op de juiste tijd en in de juiste hoeveelheid aangeboden te krijgen. Het aanbod bepaalt, welke werking een therapie heeft. Een therapie, die opgedrongen wordt, zal zelden een positief effekt hebben, omdat de persoonlijke wil van de mens daardoor negatief geaktiveerd wordt.

Wanneer dezelfde therapie liefdevol aangeboden wordt in samenspraak met de behoeftige, zal de werking van deze zelfde therapie volledig anders kunnen uitpakken. De mens, die geen verbinding heeft met zijn persoonlijke wil, zal altijd de verwachtingen van anderen vervullen.

Het eigen belang kan pas dan vervuld worden, als er voldoende verbinding met de eigen persoonlijke wil bestaat. Dan kan de mens zelfverantwoordelijk handelen en bepalen, wat hij doet om het welzijn van het Geheel te dienen.

 

    home social short stories        Impressum & Kontakt
   
Kurse können überall wo es Kursteilnehmer gibt, gegeben werden z.B.:
- Deutschland - Frankreich - Norwegen - Schweiz - Holland - Österreich -
- Malaysia - Indonesien - Peru - Canada -